Çevre Politikası

Anasayfa » Çevre Politikası

KAYMET Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. olarak yönetim, üretim, imalat ve hizmet faaliyetlerimizi yürütürken çevreyi korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için, tüm yasal gerekliliklere uymaktayız. Amacımız çevre ile ilgili politikalarımızı kurum kültürümüz haline getirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

 Bu bağlamda;

  • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetir, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütmeyi,
  • Tüm paydaşlarımızla beraber çevre alanında sorumlu faaliyetler yürütmeyi,
  • Doğal kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmaya özen göstermeyi,
  • Üretim, imalat, hizmet faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkacak atıkların kaynağında önlenmesi, oluşan atıkların geri kazanımı, geri kazanımı mümkün olmayan ürünlerin doğaya en az zarar verecek şekilde geri dönüştürülmesi için çalışmayı,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar dahilinde çevreye en az zarar verebilecek, hammadde ve enerji kullanımını azaltan yenilikçi teknolojilerle firmamızı geliştirmeyi,

              KAYMET METAL A.Ş. olarak taahhüt ederiz.