İSG Politikası

Anasayfa » İSG Politikası

Kaymet Metal olarak en önemli kaynağımızın insan kaynağı olduğu bilincindeyiz. Bu nedenle kurumumuzun her türlü faaliyetlerinde önceliğimiz insan sağlığı ve güvenliğidir. Çalışma ortamımızı daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için:

  • Faaliyet gösterilen her alanda ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal düzenlemelere uymayı,
  • Çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak için işe başlamadan ve işe başladıktan sonra belirli periyotlarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyi,
  • Kaza, ramak kala ve riskler tespit edilip bu durumlara karşı önlemler geliştirmeyi,
  • Mevcutta bulunan teknolojide, firmamız için gerekli tüm kişisel koruyucu donanımları çalışanlarına temin etmeyi ve bu kişisel koruyucu donanımların kullanıldığından emin olmayı,
  • ‘Sıfır İş Kazası’ ve ‘Sıfır Meslek Hastalığı’ hedefiyle her seviyede çalışanların, ziyaretçilerin, müşterilerin, tedarikçilerin, alt yüklenicilerin; daha güvenlikli, sağlıklı, konforlu bir ortamda bulunmaları için emniyetsiz durum ve tehlikeleri önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı,

Kaymet Metal olarak taahhüt ederiz. Hiçbir iş güvenlik önlemleri alınmadan yapılacak kadar acil değildir.

Tüm Kaymet Metal çalışanları ve paydaşları İSG Politikamıza uymakla yükümlüdür.