Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa » Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz Kaymet Metal İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa İstanbul’da halka açılmayı hedeflemektedir. Bu amaçla hazırlanan taslak İzahname’miz hali hazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.

Halka arz kapsamında herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip verilmeli ve yatırımcılar bu kararlarını nihai İzahname’de yaptıkları incelemeler sonrasında vermelidirler.

Taslak İzahname’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir;
https://www.alnusyatirim.com/static/uploads/dokumanlar/Taslak_Izahname.pdf

Fon Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir;
https://www.alnusyatirim.com/static/uploads/dokumanlar/Kaymet_Fon_Kullanimina_Iliskin_YKK.pdf